Het Netwerk blinden en slechtzienden is er voor inwoners uit de gemeente Tilburg die verminderd of geen zicht hebben. Aan deelname is geen leeftijd verbonden. Wijkcentrum de Baselaer aan de Hoefstraat 175, 5014 NK, Tilburg is de thuisbasis van het Netwerk. De vrijwilligers van het Netwerk worden ondersteund door ContourdeTwern. Zij organiseren naast de wekelijkse ontmoetingsmiddag, diverse gezellige en informatieve activiteiten.

Wekelijkse ontmoetingsmiddag
Al meer dan 30 jaar is er op woensdag een ontmoetingsmiddag waar mensen met een visuele beperking elkaar treffen voor een praatje of een spelletje. Bezoekers kunnen hun verhaal kwijt en vergroten hun sociale netwerk. Het Netwerk telt vele vaste gasten, maar ook nieuwe mensen zijn van harte welkom. Zij worden gastvrij onthaald en kunnen hun vragen kwijt bij de kundige vrijwilligers.

Informatie
Vier maal per jaar geeft het Netwerk een papieren nieuwsbrief uit. Deze wordt gedrukt op geel papier en heeft grotere en vettere letters. Daarnaast organiseert het Netwerk ook regelmatig voorlichtingen. Deze gaan in op praktische oplossingen voor mensen met een visuele beperking. Leden ontvangen altijd een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Oprichting
Het Netwerk van en voor blinden en slechtzienden Tilburg is in 1988 opgericht naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door Annette Willemse, naar de problematiek van zelfstandig wonende blinde en slechtziende ouderen. Het Netwerk moest bijdragen aan oplossingen door extra oog te hebben voor blinde en slechtziende ouderen en op te komen voor hun belangen. Het Netwerk wilde daarnaast bereiken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig konden blijven wonen. Door informatie en hulp kunnen de nadelen van het slecht zien verkleind worden.